Vacatures Vrije Centra voor leerlingenbegeleiding
Vlaams-Brabant en Brussel

(Geplaatst op woensdag 4 juli 2018)
2018.07.02 vacature ppc of ppw team Kompas

Het vrij CLB Aarschot heeft een vacature voor een psychopedagogisch consulent of assistent.
Het gaat om een interim van +/- 16 uur, van 1 september tot 31 augustus. (Een deel zijn
openstaande uren) . Met mogelijk nog een uitbreiding van 7 uren in de loop van het 1ste
trimester.

We zetten deskundigheid en talenten van de CLB-medewerkers optimaal in voor de begeleiding
van de leerling teneinde leerlingen (en ouders) maximaal te laten participeren aan het
onderwijsleerproces door een goede afstemming op de specifieke ontwikkelingsbehoeften en
onderwijsnoden.

Je wordt lid van het multidisciplinair 'team kompas' . Je werkt nauw en intensief samen binnen
dit team, zowel voor toewijzing van de casussen als het casusoverleg. Je bent een teamspeler
met als inzet de teamambitie waar te maken.
Je opdracht bestaat in de uitvoering van kernproces 3.
Handelingsgericht diagnosticeren, begeleiden en co÷rdineren teneinde leerlingen (en ouders)
maximaal te laten participeren aan het onderwijsleerproces door goede afstemming op de
onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

Je opdracht ligt in de scholen binnen het secundair onderwijs, incl. BuSO.
We zijn heel specifiek op zoek naar iemand met kennis van het onderwijslandschap en expertise
in onderwijsloopbaanbegeleiding. Dit wordt je uitvoerende rol binnen het team en het centrum.
Algemeen is kennis over het decreet rechtspositie van de minderjarige (DRM), integrale
jeugdhulp, handelingsgericht werken en de PRODIA protocollen, werken met de sociale kaart een
meerwaarde.

Wil je meer weten over de CLB werking neem dan zeker een kijkje op www.clbaarschot.be en
www.vclb-koepel.be.

Heb je interesse voor deze job stuur dan je CV naar hilde.boonants@clb-aarschot.be . Dit kan
tot en met 8 juli. De sollicitatie gesprekken gaan door de 2 de week van juli.
Voor bijkomende informatie of een afspraak bel je naar Hilde Boonants, directeur CLB Aarschot,
016/56.72.39 of 0479/46 44 34.(Geplaatst op woensdag 4 juli 2018)
2018.07.02 vacature ppc of ppw team Onthaal

Het vrij CLB Aarschot heeft een vacature voor een psychopedagogisch consulent of assistent.
Het gaat om een interim van +/- 29 uren, van 1 september tot 31 augustus. (Een deel zijn
openstaande ppw uren) .

We zetten deskundigheid en talenten van de CLB-medewerkers optimaal in voor de begeleiding
van de leerling teneinde leerlingen (en ouders) maximaal te laten participeren aan het
onderwijsleerproces door een goede afstemming op de specifieke ontwikkelingsbehoeften en
onderwijsnoden.

Je wordt lid van het multidisciplinair 'team Onthaal' . Je werkt nauw en intensief samen binnen
dit team, zowel voor toewijzing van de casussen als het casusoverleg. Je bent een teamspeler
met als inzet de teamambitie waar te maken.

Je opdracht bestaat er in kernproces 1, 2 en 6 te realiseren.
Onthalen en verhelderen van de vraag teneinde kinderen/jongeren (en hun context) met een
hulpvraag toe te leiden naar een gepast aanbod, intern of extern.
Doelgericht analyseren teneinde een advies op maat te formuleren afgestemd op de noden van
leerling en zijn context.
Handelingsgericht adviseren teneinde de vraagsteller de gepaste informatie te geven om in
functie van de leerling gerichte stappen te kunnen zetten.
Signaleren en/of inhoudelijke expertise inbrengen in de school teneinde te faciliteren dat
schoolteams en leerkrachten planmatig en zelfstandig de zorg voor al hun leerlingen opnemen.
We zijn heel specifiek op zoek naar iemand voor voornamelijk secundair onderwijs met kennis van
het onderwijslandschap en expertise in onderwijsloopbaanbegeleiding. Dit wordt je uitvoerende
rol binnen het team en voor het centrum.
Kennis over onderwijsregelgeving is een meerwaarde.
Algemeen is kennis over het decreet rechtspositie van de minderjarige (DRM), integrale
jeugdhulp, handelingsgericht werken en de PRODIA protocollen, werken met de sociale kaart een
meerwaarde.

Wil je meer weten over de CLB werking neem dan zeker een kijkje op www.clbaarschot.be en
www.vclb-koepel.be.

Heb je interesse voor deze job stuur dan je CV naar hilde.boonants@clb-aarschot.be . Dit kan
tot en met 8 juli. De sollicitatiegesprekken gaan door in de 2de week van juli.
Voor bijkomende informatie of een afspraak bel je naar Hilde Boonants, directeur CLB Aarschot,
016/56.72.39 of 0479/46 44 34.